w w w . c a t a l u n y a g e s t i o . c o m


Laboral

Assessorament en les relacions laborals i les gestions relatives a la relació de l'empresa amb l'administració pública, d'acord amb les disposicions legals vigents, en el marc de la continua modificació de la legislació laboral, l'evolució constant dels convenis col·lectius i de les diferents obligacions formals.

Disposem de Laboral Internet perquè els seus empleats puguin veure, descarregar-se i imprimir les seves nòmines, contractes etc.

A més per a l'empresa disposem d'aquest *sevicio sota demanda, perquè vostè tingui a la seva disposició qualsevol contracte, nomina, TC etc que pugui necessitar a mà i donis de qualsevol lloc del món.

Alguns Serveis:

•Altes inicials d'empreses. 

•Obertura de centres de treball. 

•Inscripcions i altes de treballadors. 

•Contractes i pròrrogues. 

•Gestió de nòmines (TC2 i TC1). 

•Incapacitat temporal, invalidesa i jubilacions. 

•Contenciosos laborals *CMAC. 

•Inspeccions laborals, recursos i reclamacions. 

•Prevenció de riscos laborals. 

•Connexió de la xarxa amb la *tesoreria de la Seguretat Social. 

•Treballadors autònoms. Altes, baixes i prestacions. 

•Base de dades de jurisprudència i convenis. 

•Règims especials (de la llar, agrari, ...). 

•Assessorament i consultes.

Per que treballem amb els millors per oferir-los el millor servei.

CASER SEGUROS BANCO DE SABADELL SEGUROS GÉNESIS