w w w . c a t a l u n y a g e s t i o . c o m

Tramitem qualsevol gestió administrativa o burocràtica, dirigida tant a particulars com a Autònoms, Pimes o Grans Empreses.

Para més informació pot contactar amb nosaltres en info@catalunyagestio.com

Rebajas.Online

REBAJAS HASTA

ZAPATOS

SE VENDEN LOS SIGUIENTES DOMINIOS:

 1. 3x2.gratis

 2. asesor.online

 3. catalunyagestio.com

 4. cerdanyola.eu

 5. fincas.online

 6. gestoriaenlinea.com

 7. gestoria.digital

 8. informaticapymes.com

 9. rebajas.online

 10. ripollet.eu

 11. santcugat.eu

 12. todoficina.com

 13. xxl.tienda

Puede contactar con nosotros en publicidad@tucamion.com o en el teléfono +34 687 40 05 35

 

 

Alguns dels nostres serveis:

 

Oferta 1&1 1&1 Internet ES (P)

DIRIGITS A EMPRESES

Informàtica per a autònoms, pimes i grans empreses a través del nostre soci tecnològic  www.informaticapymes.com

• Asesoria fiscal a empreses. 

• Asesoria laboral i gestió de personal . 

• Auditoria. 

• Auditoria Econòmica. 

• Auditoria de Qualitat. 

• Auditoria de Medi ambient. 

• Consultoria. 

• Consultoria en *RRHH. 

• Llei de protecció de dades (*LOPD) 

• Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (*LSSI) 

• Màrqueting i comunicació. 

• Assegurances (tots els rams). 

• Gestió de la qualitat. 

• Gestió documental. 

• Prevenció Blanquejo de Capitals. 

• Responsabilitat Social Corporativa. 

• Operacions Vinculades. 

• Valoracions d'empresa. 

• Comerç exterior.

DIRIGITS A PARTICULARS

• Administració de finques i comunitats. 

• Gestió de Patrimonis. 

• Assegurances. 

• Vehicles. 

• Pensions. 

• Tramitacions *diverses. 

• Assessoria fiscal a particulars. 

• Assessoria fiscal a autònoms. 

• Permisos de treball i residència.

SERVEIS DE GESTORIA

Certificats:

• Penals. 

• Últimes voluntats. 

• Estrangeria: Arrelament, R. Familiar, Renovacions *NIE, 

Matrimoni Civil, Nacionalitat Espanyola 

Homologació i Convalidació de Títols. 

• Traduccions jurades. 

• Visats. 

•Canvis de nom (tota classe de vehicles) 

•Matriculació de vehicles estrangers. 

•Permisos de conduir. 

•Fitxes tècniques de vehicles. 

•Contractes de compra i venda de vehicles. 

•Tràmits per a la importació de vehicles. 

•Tràmits immobiliaris (escriptures, lloguers, compres i vendes etc). 

•Transmissions patrimonials. 

•Targetes de transport (compra, venda, renovacions). 

•Altes de nous establiments. 

•Registre de patents i marques.

FISCALS

•Assessorament en general. 

•Gestió fiscal (Agència Tributària i Conselleria d'Economia i Hisenda). 

•Comptabilitat fiscal i Comptes Anuals (Registre Mercantil i Administracions Públiques). 

•Altes d'empreses, Fusions, Escissions etc. 

•Tancament d'empreses, liquidacions i autoliquidacions.

SERVEIS D'ASSESSORIA LABORAL

•Confecció de nòmines i contractes de treball. 

•Confecció d'assegurances Socials (TC1-2) 

•Defensa en *CMAC de les empreses davant contingències amb els treballadors. 

•Confecció de models per a Hisenda, *Seg. Social etc. 

•Llibres de visita. 

•Permisos de residència per a estrangers i obtenció del N.I.I. 

•Seguretat Laboral en les empreses i cursos del mateix.

LABORALS I DE NÒMINA

• Confecció mensual fulles de salari,

• Confecció Segurs Socials,

• Confecció contractes de treball,

• Pròrrogues de contracte,

• Quitances,

• Altes, baixes i variacions de dades en la Seguretat Social, 

• Tràmits de comunicacions d'accidents,

• Altes d'autònoms,

• Processos d'Inspecció de Treball,

• Processos contenciosos = Jutjat social, Tribunal, 

Superior de Justícia, Tribunal, Suprem, etc.

IMMOBILIARIS

Compra, venda i lloguers, gestió de les mateixes (contractes d'arres, hipoteques, etc.).

SEGURS AMB LES PRINCIPALS COMPANYIES

•Comunitats de Propietaris

•Segurs de Llar

•Segur de Negocis

•Segur de Motos

•Segur de Vehicles

•Segur de Construcció

•Segur de Vaixells

•Assegurança de Vida

•Pla de Pensions

•Pla de Jubilació

•Segur per Animals

ZAPATOS

BUY VIP